Shahnaz Tehrani - قصه تلخ اخراج بانو شهناز تهرانی از آمریکا ( گفتگو با احمد آزاد

By: Ahmad AzadPublished: 8 months ago

199, 032 views

1, 048 Likes   253 Dislikes


Iranian Music
این مصاحبه مربوط به چند سال پیش است پس از مدتی که بانو شهناز تهرانی از آمریکا اخراج شد، که در همان زمان در برنامه بامداد آدینه در تلویزیون پارس پخش شد .
توضیح دلیل قانونی این اتفاق
بانو شهناز تهرانی برای اقامت در آمریکا ویزا داشتند، نه کارت سبز و یا اقامت دائم
و در آمریکا در زمینه های مختلف هنری هم فعال بودنند، و از راهای قانونی تلاش می کردنند که اقامت دائم آمریکا را بگیرند. از نظر قانونی افرادی که ویزا دارند با فعالیت کاری محدودی روبرو هستند که اگر این محدودیت را در نظر نگیرند عمل آنها غیر قانونی به حساب می آید که می تواند دلیلی برای اخراج آنها شود مختصر اینکه نباید کار کنند بدون کار هم زندگی کردن میسر نمی شود که البته اکثر اوقات این اطلاعات توسط شخص و یا اشخاصی به اداره مهاجرت گزارش می شودد، در مورد شهناز خانم هم همین اتفاق افتاده است و تنها کسانی می توانستند موجبات این امر را فراهم کنند که با وضعیت اقامت او آشنا بودنند یعنی دشمن دوست نما .

Related Videos