الکتریسیته جاری ۰۴ - اثر دما بر مقاومت رساناهای فلزی

By: KhanAcademyFarsiPublished: 6 years ago

855 views

6 Likes   0 Dislikes


در این ویدیوی کوتاه از کلاس درس به بررسی اثر دما به روی مقاومت رساناهای فلزی می پردازیم.

نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما مایه‌ی دلگرمی‌ ماست و بزرگترین کمک به ما برای بهبود کیفیت ویدیو‌ها خواهد بود. برای دیدن لیست کامل ویدیو‌ها لطفا از کانال یوتیوب و وبسایت کلاس درس دیدن کنید

http://www.youtube.com/user/kelasedars
http://www.kelasedars.org

برای پیوستن به جامعه‌ی مجازی ما از صفحه فیس‌بوک خان آکادمی فارسی و کلاس درس دیدن کنید:

http://www.facebook.com/pages/Khan-Academy-Farsi-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/153077898130160

http://www.facebook.com/pages/KelaseDars-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%90-%D8%AF%D8%B1%D8%B3/284890674908320?sk=info

Related Videos