شویدپلو با نخودفرنگی Dill, Peas & Rice Side | Shevidpolo ba Nokhod Farangi

By: Nooshejaan RecipesPublished: 3 years ago

109, 919 views

1, 092 Likes   64 Dislikes


لطفا جهت مشاهده لیست و میزان مواد مورد نیاز به سایت «نوش جان» در آدرس زیر مراجعه فرمایید:
http://nooshejaan.com/2016/05/shevidpolo-nokhodfarangi/

Related Videos