خوندن دختر شیرازی وسط کوه نوردی تو جنگل های آمریکا! Dokhtar Shirazi during Hiking in Turkey Run

By: AndyPublished: 2 years ago

579 views

1 Likes   6 Dislikes


می خواستیم آهنگ دختر شیرازی رو به دوست آمریکایی مون یاد بدیم.
دختر شیرازی جونم دختر شیرازی لباتو به ما بنما تا شوم راضی لبامو میخوای چه کنی بی حیا پسر حنا تو بازار ندیدی اینم مثل اونه ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش ...

We were trying to teach Dokhtar Shirazi to our american friend..we ended up singing it ourself!

Related Videos