بهترین ۳ دقیقه در تمام دوران صدا و سیما ما بود.اجرای بی‌نظیر یک جوک از مجری در برنامه زنده .

By: PERSIAN LIONSPublished: 1 year ago

124, 345 views

798 Likes   125 Dislikes


بهترین ۳ دقیقه در تمام دوران صدا و سیما ما بود.اجرای بی‌نظیر یک جوک از مجری در برنامه زنده .

Related Videos