شعرخوانی جسورانه یک روحانی!

By: Daily Iranian videosPublished: 7 months ago

108 views

1 Likes   1 Dislikes


شعرخوانی جسورانه یک روحانی!

سارقی که خورده یکجا نصف بیت المال را
چهره شطرنجی و مستور میخواهد چکار؟
زاهد ما حاصل انگور کشور را خرید
یک مسلمان این همه انگور میخواهد چکار؟

Related Videos