۱۰ تا از بزرگترین سد های دنیا

By: SARGARMI TVPublished: 5 months ago

3, 670 views

17 Likes   6 Dislikes


در این برنامه بزرگترین سد های دنیا معرفی می شود و مقدار گنجایش و هزینه ساخت این سد ها

for view more videos on this channels
subscribe here https://www.youtube.com/channel/UChSX1xjRwWn8qwTq3ghUukQ

Related Videos