۱۰ تا از بزرگترین سد های دنیا

By: SARGARMI TVPublished: 12 months ago

9, 985 views

37 Likes   8 Dislikes


در این برنامه بزرگترین سد های دنیا معرفی می شود و مقدار گنجایش و هزینه ساخت این سد ها

for view more videos on this channels
subscribe here https://www.youtube.com/channel/UChSX1xjRwWn8qwTq3ghUukQ

Related Videos