عباس قادری - زیارت

By: Reza APublished: 8 years ago

1, 566, 502 views

3, 445 Likes   445 Dislikes


کلیپ اورجینال زیارت، کاری از استاد عباس قادری

پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم زیارت ... دینگ دینگ دینگ دینگ
برگشتنه یه دختری خوشگل و با محبت... دینگ دینگ دینگ دینگ

Related Videos