یک ایرانی: من نمیزارم این افغانی نون بگیره! (دوربین مخفی جالب و واکنش مردم)

By: Radio RapPublished: 6 months ago

525, 916 views

2, 623 Likes   631 Dislikes


یک ایرانی: من نمیزارم این افغانی نون بگیره!
واکنش مردم ایران به رفتار نژادپرستانه یک جوان ایرانی!
شبکه نصر با ساخت یک دوربین مخفی سعی کرد تا واکنش مردم را در مواجه با رفتار نژادپرستانه در مقابل مهاجرین افغانستانی نشان دهد.
خوشبختانه اکثریت ایرانیان از مهاجر افغانستانی دفاع کردند.
ویدیو را تا آخر ببینید وهمرسانی نمایید!

Related Videos