مصاحبه اصغر فرهادی در حاشیه فستیوال فیلم کن فرانسه

By: IRAANIA GROUPPublished: 1 month ago

29 views

1 Likes   2 Dislikes


اصغر فرهادی در گفت و گویی در حاشیه جشنواره کن، گفت: وقتی این خبر را شنیدم خیلی متاسف شدم. آمریکا فکر می کند حکومت و سیستم ایران را تحت فشار قرار می دهند، ولی فشار واقعی به مردم وارد میشود

Related Videos