پاسخ جانانه علی دایی به خبرنگار صداوسیما که به زور میخواست جلوی او میکروفن بگذارد

By: HashiyehPublished: 3 weeks ago

25, 210 views

225 Likes   20 Dislikes


علی دایی بعد از حضور در نشست خبری بازی فولاد سایپا درحالی که مقابل دوربین های صدا و سیما قرار نگرفت با ناراحتی خطاب به آنها گفت باید از شما اجازه بگیرم که با چه کسانی صحبت کنم. من دوست ندارم با صدا و سیما صحبت کنم و اکنون هم مقابل لوگوی صدا و سیما نمی نشینم.

Related Videos