هله - از آلبوم " می صوفی افکن کجا میفروشند " Hele By Davod Azad

By: Davod AzadPublished: 6 years ago

91, 342 views

529 Likes   22 Dislikes


عود و تنبور و آواز : داود آزاد

نی : جاوید ابراهیم پور

دف و دمام : نبیل یوسف شریداوی

موسیقی : نبیل یوسف شریداوی ( بر اساس ملودی خانقاهی )

کارگردان : صهبا صراف

صفحه رسمی فیس بوک داود آزاد :

https://www.facebook.com/davod.azad

صفحه رسمی فیس بوک نبیل یوسف شریداوی :

https://www.facebook.com/NbylYwsfShrydawy

صفحه رسمی فیس بوک صهبا صراف :

https://www.facebook.com/sahba.sarraf

Related Videos