دبیر شورای عالی فضای مجازی: تلگرام به تعهدات خود عمل نکرده و بحث فیلتر آن جدی است

By: Daily Iranian videosPublished: 10 months ago

11 views

0 Likes   0 Dislikes


دبیر شورای عالی فضای مجازی: تلگرام به تعهدات خود عمل نکرده و بحث فیلتر آن جدی است/ با وجود کانال های دعوت کننده به ترویج خشونت و اغتشاش هر لحظه ممکن است فیلترینگ اجرا شود

Related Videos