دابسمش آخوندي مجتهدي زبان تركي dubsmash akhoondi mojtahedi torki

By: shazdeشهاب khakestari مهرگانPublished: 1 year ago

4, 660 views

23 Likes   3 Dislikes


حديث داريم آدماي خوب ميخوان برن #بهشت عربي حرف ميزنن ، اونايي كه ميرن #جهنم تركي حرف ميزنن. تركها عرب ميشوند!!!!!!! #آخوند #حديث #مجتهدي
اگه قراره باشه عربي حرف بزنم بهشت نميروم. به مدرس

People & Blogs خصوصي تركي آذري نيازمنديم

Related Videos