واکنش جالب وزیرارتباطات وقتی رئیس جمهور از قول او اعلام میکند ۲ میلیون شغل در فضای مجازی ایجاد شده

By: Daily Iranian videosPublished: 5 months ago

20 views

0 Likes   0 Dislikes


واکنش جالب وزیرارتباطات وقتی رئیس جمهور از قول او اعلام میکند ۲ میلیون شغل در فضای مجازی ایجاد شده است.

Related Videos