زیر ساخت فاجعه بار مسکن مهر

By: IRAANIA GROUPPublished: 1 year ago

94 views

0 Likes   0 Dislikes


واقعا باید قبل از مسئولین وجدان سازندگان این ساختمان ها را مواخذه کرد. چطور افراد میتوانند با خاطر آسوده سر بر بالین بگذارند وقتی اینچنین ساختمان میسازند و تحویل هموطنانشان میدهند.

Related Videos