من و برادر شوهرم به هم علاقه داریم. میخوام از همسرم جدا بشم با او ازدواج کنم

By: The Science of RealityPublished: 1 year ago

559, 412 views

2, 332 Likes   809 Dislikes


دکتر فرهنگ هلاکویی | من و برادر شوهرم به هم علاقه داریم. میخوام از همسرم جدا بشم با او ازدواج کنم و شوهرم هم از این موضوع باخبره.برای تماس با دکتر فرهنگ هلاکوئی به وب سایت رسمی‌ ایشان مراجعه کنید:
www.drholakouee.com

و برای تماس با ایشان در برنامه رازها و نیازها در رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید:
0013104410555

Related Videos