کی بود؟ چی گفت؟ چی شد؟ - قسمت ۲

By: manototvPublished: 6 years ago

15, 571 views

64 Likes   21 Dislikes


www.manoto1.com
کی بود؟چی گفت؟چی شد؟ یک مسابقه که در آن ۲ گروه با هم به رقابت می پردازند. مجری برنامه امیرعلی خواهد بود که از شرکت کنندگان سوالات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی خواهد پرسید.
Manoto1
Hotbird
Frequency: 11317
Vertical
Symbole Rate: 27500
-------------------
Eutelsat W3A
Frequency: 10721
Horizontal
Symbole Rate: 22000
-------------------
Arabsat (Badr4)
Transponder: 21
Frequency: 12111
Symbol Rate: 27500
Polarisation: Horizontal

Related Videos