این نوع دلمه را یک بار امتحان کنید عاشقش می شوید

By: Ashpazi Irani آشپزی ایرانیPublished: 10 months ago

56, 682 views

273 Likes   42 Dislikes


دلمه کلم، متفاوت تر از همیشه

Related Videos