شهرزاد (2015)

روایت عاشقانه ای در روزهای پرتپش تهران 1332 است که با کودتای سیاه آغاز میشود و با اثر حوادث کودتا بر زندگی شخصیت ها، اوج میگیرد. در تهران سالهای پس از کودتا که چهره شهر، رنگ خشونت و دسیسه به خود گرفته، عشقی شکوفا میشود میان دو جوان به نام های شهرزاد و فرهاد. عشقی که فرجامش متصل به حوادث ایام میشود و عشاق قصه در موقعیت دشواری قرار میگیرند که آینده شان را دگرگون میکند. به ویژه زمانیکه پای قباد به صحنه این حوادث باز میشود...

Writing:
  • Naghmeh Samini
  • Hassan Fathi

Stars:
Release Date: 2015-10-19
Seasons: 1 2 3
TMDb: 9.4/10
  • Country: IR
  • Language: فارسی
  • Runtime: 60
Parinaz Izadyar
Parinaz Izady...
Shirin Divansalar
Mostafa Zamani
Mostafa Zaman...
Farhad Damavandi
Gelare Abasi
Gelare Abasi
Akram
Shahab Hosseini
Shahab Hossei...
Ghobad Divansalar
Taraneh Alidoosti
Taraneh Alido...
Shahrzad
Mona Ahmadi
Mona Ahmadi
Simin
Mehdi Soltani
Mehdi Soltani
Hashem Damavandi
Nasim Adabi
Nasim Adabi
Homeyra Saadat
Tarane Alidousti
Tarane Alidou...
Shahrzad Saadat
Parviz Fallahipour
Parviz Fallah...
Nosrat Pashaei
Houman Barghnavard
Houman Barghn...
Col. Khosrow Teymouri
Gelare Abbasi
Gelare Abbasi
Akram Bourbouran
Fariba Motakhasses
Fariba Motakh...
Marzie
Soheila Razavi
Soheila Razav...
Parvin
Ramin Nasernasiri
Ramin Naserna...
Houshang Nasiri
Amirhossein Fathi
Amirhossein F...
Homayoun Mohtadi (Saber Abdouli)
Mehran Nael
Mehran Nael
Nader Ershad
Amir Jafari
Amir Jafari
Capt. Goudarz Aparviz
Reza Kianian
Reza Kianian
Shapour Behboudi
Amirkave Ahaninjan
Amirkave Ahan...
Aminagha Shervani
Mahmoud Pakniat
Mahmoud Pakni...
Jamshid Saadat
Mina Vahid
Mina Vahid
Maryam Mehrzad
Amirhossein Rostami
Amirhossein R...
Babak Yegane
Abolfazl Pourarab
Abolfazl Pour...
Heshmat Pashaei
Masoume Beygi
Masoume Beygi
Simin Saadat
Write one

Sorry, no results found.