شجاعان تنها هستند (1962)

"جک برنز" برای آزاد کردن دوستش "باندی" که به کار اجباری محکوم شده است، خود را وارد زندان می کند اما متوجه می شود "باندی" قصد فرار ندارد. او تصمیم می گیرد فرار کند اما تحت تعقیب "کلانتر جانسون" قرار می گیرد و...

Directing:
  • David Miller

Writing:
  • Dalton Trumbo
  • Edward Abbey

Stars:
Release Date: 1962-05-24
TMDb: 7.4/10
  • Country: US
  • Language: Español | English
  • Runtime: 107
George Kennedy
George Kenned...
Deputy Sheriff Gutierrez
Gena Rowlands
Gena Rowlands
Jerry Bondi
William Schallert
William Schal...
Harry
Kirk Douglas
Kirk Douglas
John W. "Jack" Burns
Walter Matthau
Walter Mattha...
Sheriff Morey Johnson
Carroll O'Connor
Carroll O'Con...
Hinton
Karl Swenson
Karl Swenson
Rev. Hoskins (prison inmate)
Michael Kane
Michael Kane
Paul Bondi
Martín Garralaga
Martín Garral...
Old Man
Bill Bixby
Bill Bixby
Airman in Helicopter
George Keymas
George Keymas
Deputy
Harry Lauter
Harry Lauter
Deputy in Canyon
Write one

Sorry, no results found.