عصر یخبندان ۲: آب شدن یخ‌ها (2006)

مانی، دیگو و سید درمی یابند، که عصر یخبندان رو به اتمام است و برای همین، با حیوانات دیگر برای رفتن به اراضی مرتفع‌تر، همراه می‌شوند. اما…

Directing:
  • Carlos Saldanha

Writing:
  • Jon Vitti
  • Bob Camp
  • Peter Gaulke

Stars:
Release Date: 2006-03-29
Metacritic: 7.7/10
TMDb: 6.6/10
  • Country: US
  • Language: English
  • Runtime: 91
  • Budget: $80,000,000
  • Revenue: $660,998,756
Queen Latifah
Queen Latifah
Ellie (voice)
John Leguizamo
John Leguizam...
Sid (voice)
Denis Leary
Denis Leary
Diego (voice)
Josh Peck
Josh Peck
Eddie (voice)
Seann William Scott
Seann William...
Crash (voice)
Ariel Winter
Ariel Winter
(voice)
Will Arnett
Will Arnett
Lone Gunslinger Vulture (voice)
Jay Leno
Jay Leno
Fast Tony (voice)
Ray Romano
Ray Romano
Manny (voice)
Joseph Bologna
Joseph Bologn...
Mr. Start (voice)
Chris Wedge
Chris Wedge
Scrat (voice)
Stephen Root
Stephen Root
Aardvark Dad (voice)
Debi Derryberry
Debi Derryber...
Diatryma Mom (voice)
Tom Fahn
Tom Fahn
Stu / Male Ox (voice)
Carlos Saldanha
Carlos Saldan...
Dodo (voice)
James Sie
James Sie
Freaky Male (voice)
Mindy Sterling
Mindy Sterlin...
Female Ox (voice)
Renée Taylor
Renée Taylor
Mrs. Start (voice)
Alan Tudyk
Alan Tudyk
Cholly (voice)
Claudia Besso
Claudia Besso
(voice)
Jess Harnell
Jess Harnell
(voice)
Madeleine Martin
Madeleine Mar...
(voice)
Sherry Lynn
Sherry Lynn
(voice)
Mickie McGowan
Mickie McGowa...
Additional Voices (voice)
Jack Angel
Jack Angel
(voice)
Shane Baumel
Shane Baumel
(voice)
Bob Bergen
Bob Bergen
(voice)
Rodger Bumpass
Rodger Bumpas...
(voice)
Paul Butcher
Paul Butcher
(voice)
Blanca Camacho
Blanca Camach...
(voice)
John Cygan
John Cygan
(voice)
Jennifer Darling
Jennifer Darl...
(voice)
Olivia DeLaurentis
Olivia DeLaur...
(voice)
Harrison Fahn
Harrison Fahn
(voice)
Bill Farmer
Bill Farmer
(voice)
Crispin Freeman
Crispin Freem...
Additional Voices (voice)
Danny Mann
Danny Mann
(voice)
Laura Marano
Laura Marano
(voice)
Laraine Newman
Laraine Newma...
(voice)
Jan Rabson
Jan Rabson
(voice)
Ross Simanteris
Ross Simanter...
(voice)
Matt Romano
Matt Romano
Start Boy 2 (voice)
Spencer Lacey Ganus
Spencer Lacey...
(voice)
Write one

Sorry, no results found.