ناصرالدین شاه، آکتور سینما (1992)

میرزا ابراهیم‌خان عکاس‌باشی که در سفر به فرنگ به سرمی‌برد در آرزوی ازدواج با معشوق‌اش (آتیه) پس از بازگشت است. او در سفر شیفته سینماتوگراف می‌شود. رنجوری مظفرالدین شاه او را نگران آینده سینماتوگراف می‌کند و از شاه کسب تکلیف می‌کند. شاه به فراشباشی سفارش می‌کند تا میرزا ابراهیم خان را نزد پسرش (ولیعهد) بفرستد ولی...

Directing:
  • Mohsen Makhmalbaf

Writing:
  • Mohsen Makhmalbaf

Stars:
Release Date: 1992-02-01
TMDb: 5.6/10
  • Country: IR
  • Language: فارسی
  • Runtime: 92
Write one

Sorry, no results found.