جنگ ستارگان: قسمت پنجم - امپراتوری پاسخ حمله را می‌دهد (1980)

شورشیان برای گریختن از دشمن خود یعنی امپراتوری گلستیک پایگاه جدیدشان در هوث را ترک می‌کنند. «شاهزاده لیا»، «هان سولو» و C-3P0 فرار می‌کنند و به یک پایگاه قدیمی و خراب پناه می‌برند اما بعداً توسط «لرد دارت ویدر» دستگیر می‌شوند. طی این مدت، «اسکای واکر» و R2-D2 از دستورات جدید «بن کنوبی» پیروی می‌کنند و توسط «یودا» تعلیمات رزمی می‌بینند. آیا اسکای واکر می‌تواند دوستان خود را از چنگال لرد سیاه نجات دهد؟

Directing:
  • Irvin Kershner

Writing:
  • George Lucas
  • Lawrence Kasdan
  • Leigh Brackett

Stars:
Release Date: 1980-05-20
Metacritic: 8.9/10
TMDb: 8.4/10
  • Country: US
  • Language: English
  • Runtime: 124
  • Budget: $18,000,000
  • Revenue: $538,400,000
Mark Hamill
Mark Hamill
Luke Skywalker
James Earl Jones
James Earl Jo...
Darth Vader (voice)
Clive Revill
Clive Revill
Emperor (voice)
Harrison Ford
Harrison Ford
Han Solo
John Ratzenberger
John Ratzenbe...
Major Derlin
Mark Jones
Mark Jones
Commander Nemet
Burnell Tucker
Burnell Tucke...
Wyron Serper
John Hollis
John Hollis
Lando's Aide
Alec Guinness
Alec Guinness
Obi-Wan Kenobi
Frank Oz
Frank Oz
Yoda (Voice)
Carrie Fisher
Carrie Fisher
Princess Leia
Anthony Daniels
Anthony Danie...
C-3PO
Bruce Boa
Bruce Boa
General Carlist Rieekan
David Prowse
David Prowse
Darth Vader
Billy Dee Williams
Billy Dee Wil...
Lando Calrissian
Peter Mayhew
Peter Mayhew
Chewbacca
Kenny Baker
Kenny Baker
R2-D2
Jeremy Bulloch
Jeremy Bulloc...
Boba Fett
Jack Purvis
Jack Purvis
Chief Ugnaught
Julian Glover
Julian Glover
General Veers
Kenneth Colley
Kenneth Colle...
Admiral Piett
Michael Sheard
Michael Shear...
Admiral Ozzel
Michael Culver
Michael Culve...
Captain Needa
Christopher Malcolm
Christopher M...
Zev Senesca
Denis Lawson
Denis Lawson
Wedge Antilles
John Morton
John Morton
Dak Ralter
Richard Oldfield
Richard Oldfi...
Derek "Hobbie" Klivian
Norwich Duff
Norwich Duff
Jeroen Webb
Bob Anderson
Bob Anderson
Imperial Officer (uncredited)
Lightning Bear
Lightning Bea...
Stormtrooper (uncredited)
Richard Bonehill
Richard Boneh...
Stormtrooper / Snowtrooper / Rebel Soldier / ... (uncredited)
Mark Capri
Mark Capri
Officer M'kae (Captain Needa's Communications Officer) (uncredited)
Martin Dew
Martin Dew
Cloud City Guard (uncredited)
Peter Diamond
Peter Diamond
Snowtrooper Gunner (uncredited)
Stuart Fell
Stuart Fell
Snowtrooper (uncredited)
Doug Robinson
Doug Robinson
Snowtrooper (uncredited)
Alan Harris
Alan Harris
Bossk / Bespin Security Guard (uncredited)
Tiffany L. Kurtz
Tiffany L. Ku...
Extra (uncredited)
Mac McDonald
Mac McDonald
Rebel Pilot (uncredited)
Terry Richards
Terry Richard...
Wampa (uncredited)
Treat Williams
Treat William...
Echo Base Trooper (uncredited)
Jason Wingreen
Jason Wingree...
Boba Fett (voice - uncredited)
Deep Roy
Deep Roy
Yoda (uncredited)
Temuera Morrison
Temuera Morri...
Boba Fett (2004 DVD version) (voice) (uncredited)
Marjorie Eaton
Marjorie Eato...
Emperor (uncredited)
Ian McDiarmid
Ian McDiarmid
The Emperor
Alan Austen
Alan Austen
Stormtrooper/Snowtrooper
Ian Durrant
Ian Durrant
Stormtrooper/Snowtrooper
Chris Parsons
Chris Parsons
Stormtrooper/Snowtrooper
Tony Clarkin
Tony Clarkin
Storm Trooper (uncredited)
Mike Edmonds
Mike Edmonds
Ugnaught (uncredited)
Joe Johnston
Joe Johnston
Captain Shawn Valdez - Hoth Rebel (uncredited)
Steven Meek
Steven Meek
Stormtrooper / Chewbacca / Treva Horme / Solomahal (uncredited)
Write one

Sorry, no results found.