بتمن و سوپرمن در ماموریت لگویی (2015)

داستان در مورد دو لیگ قدرتمند با نام‌های لیگ عدالت و لیگ بایزارو است که هریک دارای قهرمانانی هستند. لیگ عدالت برای جلوگیری از ظلم به پا می‌خیزد که سوپرمن و بتمن و دیگر قهرمانان کمیک در آن حضور دارند.

Directing:
  • Brandon Vietti

Writing:
  • Michael Jelenic

Stars:
Release Date: 2015-02-10
TMDb: 6.6/10
  • Country: US
  • Language: English
  • Runtime: 48
Kevin Michael Richardson
Kevin Michael...
Captain Cold / Gorilla Grodd (voice)
Tom Kenny
Tom Kenny
Penguin / Plastic Man (voice)
April Winchell
April Winchel...
Giganta (voice)
John DiMaggio
John DiMaggio
Lex Luthor / Deathstroke (voice)
Khary Payton
Khary Payton
Cyborg and Cyzarro (Voice)
Kari Wahlgren
Kari Wahlgren
Wonder Woman / Bizzara (voice)
Phil Morris
Phil Morris
Green Arrow / Hawkman (voice)
Tony Todd
Tony Todd
Darkseid (voice)
Nolan North
Nolan North
Superman and Bizarro (Voice)
Troy Baker
Troy Baker
Bruce Wayne/Batman and Batzarro (Voice)
Diedrich Bader
Diedrich Bade...
Guy Gardner / Greenzarro (voice)
James Arnold Taylor
James Arnold...
The Flash (Voice)
Write one

Sorry, no results found.