پریدن از ارتفاع کم (2015)

نهال که چهار ماهه حامله است، ناگهان می‌فهمد که جنین در شکمش مرده. سکوت می‌کند و تصمیم می‌گیرید از این ماجرا به کسی چیزی نگوید.

Directing:
  • Hamed Rajabi

Writing:
  • Hamed Rajabi

Stars:
Release Date: 2015-02-14
TMDb: 6.9/10
  • Country: FR, IR
  • Language: فارسی
  • Runtime: 86
Write one

Sorry, no results found.