اعترافات ذهن خطرناک من (2015)

فیلم در یك ٢٤ ساعت مى گذرد و داستان مردى است كه در یك روز كامل هیچ چیزى را به یاد نمى آورد.

Directing:
  • Hooman Seyedi
  • Houman Seyyedi

Stars:
Release Date: 2015-07-15
TMDb: 5.5/10
  • Country: IR
  • Language: فارسی
  • Runtime: 90
Write one

Sorry, no results found.