گرینچ (2018)

گرینچ بدخلق و شرور نقشه دارد تا کریسمس را برای اهالی روستای هوویل خراب کند و از بین ببرد. اما او در این مسیر با مشکلات فراوانی مواجه می‌شود که…

Directing:
  • Yarrow Cheney
  • Scott Mosier

Writing:
  • Ken Daurio
  • Cinco Paul
  • Dr. Seuss

Stars:
Release Date: 2018-11-08
TMDb: 6.5/10
  • Country: US
  • Language: English
  • Runtime: 90
  • Budget: $75,000,000
  • Revenue: $508,575,295
Benedict Cumberbatch
Benedict Cumb...
Grinch (voice)
Rashida Jones
Rashida Jones
Donna Lou Who (voice)
Kenan Thompson
Kenan Thompso...
Bricklebaum (voice)
Cameron Seely
Cameron Seely
Cindy Lou Who (voice)
Angela Lansbury
Angela Lansbu...
Mayor McGerkle (voice)
Pharrell Williams
Pharrell Will...
Narrator (voice)
Ramone Hamilton
Ramone Hamilt...
Axl (voice)
Sam Lavagnino
Sam Lavagnino
Ozzy (voice)
Scarlett Estevez
Scarlett Este...
Izzy (voice)
Tristan O'Hare
Tristan O'Har...
Groopert (voice)
Michael Beattie
Michael Beatt...
Store Clerk (voice)
Scott Mosier
Scott Mosier
Additional Voices (voice)
Lori Alan
Lori Alan
Additional Voices (voice)
Carter Hastings
Carter Hastin...
Additional Voices (voice)
Carlos Alazraqui
Carlos Alazra...
Additional Voices (voice)
John Kassir
John Kassir
Additional Voices (voice)
Doug Burch
Doug Burch
Additional Voices (voice)
Evan Kishiyama
Evan Kishiyam...
Additional Voices (voice)
Cathy Cavadini
Cathy Cavadin...
Additional Voices (voice)
Danny Mann
Danny Mann
Additional Voices (voice)
Meilee Condron
Meilee Condro...
Additional Voices (Voice)
Frank Welker
Frank Welker
Max, Fred
Regina Taufen
Regina Taufen
Additional Voices (voice)
Townsend Coleman
Townsend Cole...
Additional Voices (voice)
Abby Craden
Abby Craden
Additional Voices (voice)
Brian T. Delaney
Brian T. Dela...
Additional Voices (voice)
John DeMita
John DeMita
Additional Voices (voice)
Bill Farmer
Bill Farmer
Additional Voices (voice)
Aaron Fors
Aaron Fors
Additional Voices (voice)
Willow Geer
Willow Geer
Additional Voices (voice)
Jess Harnell
Jess Harnell
Additional Voices (voice)
Barbara Harris
Barbara Harri...
Additional Voices (voice)
Jeremy Maxwell
Jeremy Maxwel...
Additional Voices (voice)
Laraine Newman
Laraine Newma...
Additional Voices (voice)
Alex Puccinelli
Alex Puccinel...
Additional Voices (voice)
Joel Swetow
Joel Swetow
Additional Voices (voice)
Mindy Sterling
Mindy Sterlin...
Additional Voices (voice)
Tara Strong
Tara Strong
Additional Voices (voice)
Jim Ward
Jim Ward
Additional Voices (voice)
Write one

Sorry, no results found.