بن هور (1959)

این فیلم داستان شاهزاده‌ای به نام جودا بن‌هور- است که ناجوانمردانه به جرم سوءقصد به جان فرستاده سزار، توسط دوست رومی‌اش دستگیر و به بردگی و بندگی فرستاده می‌شود و دیگر اعضای خانواده‌اش هم به سیاهچال فرستاده می‌شوند. او پس از عبور از ماجراهای بسیار به موطن خویش بازمی‌گردد تا انتقام گیرد و خواهر و مادرش را رهایی بخشد…

Directing:
  • William Wyler

Writing:
  • Karl Tunberg
  • Lew Wallace
  • Gore Vidal

Stars:
Release Date: 1959-12-26
Metacritic: 4.3/10
TMDb: 7.8/10
  • Country: US
  • Language: English
  • Runtime: 222
  • Budget: $15,000,000
  • Revenue: $164,000,000
Charlton Heston
Charlton Hest...
Judah Ben-Hur
Jack Hawkins
Jack Hawkins
Quintus Arrius
Haya Harareet
Haya Harareet
Esther
Stephen Boyd
Stephen Boyd
Messala
Hugh Griffith
Hugh Griffith
Scheich Ildirim
Martha Scott
Martha Scott
Miriam
Cathy O'Donnell
Cathy O'Donne...
Tirzah
Frank Thring
Frank Thring
Pontius Pilatus
Sam Jaffe
Sam Jaffe
Simonides
Ady Berber
Ady Berber
Malluch
Finlay Currie
Finlay Currie
Balthasar
George Relph
George Relph
Tiberius Caesar
André Morell
André Morell
Sextus
Terence Longdon
Terence Longd...
Drusus
Marina Berti
Marina Berti
Flavia (uncredited)
Robert Brown
Robert Brown
Chief of Rowers (uncredited)
Lando Buzzanca
Lando Buzzanc...
Jewish Slave in the Desert (uncredited)
Mino Doro
Mino Doro
Gratus (uncredited)
Franco Fantasia
Franco Fantas...
Roman Soldier Who Brings Crown to Gratus (uncredited)
Enzo Fiermonte
Enzo Fiermont...
Galley Officer (uncredited)
Giuliano Gemma
Giuliano Gemm...
Roman Officer with Messala (uncredited)
José Greci
José Greci
Mary (uncredited)
Richard Hale
Richard Hale
Gaspar (uncredited)
John Horsley
John Horsley
Spintho (uncredited)
Duncan Lamont
Duncan Lamont
Marius (uncredited)
Howard Lang
Howard Lang
Hortator (uncredited)
John Le Mesurier
John Le Mesur...
Doctor (uncredited)
Tutte Lemkow
Tutte Lemkow
Leper (uncredited)
Ferdy Mayne
Ferdy Mayne
Captain of Rescue Ship (uncredited)
May McAvoy
May McAvoy
Woman in crowd (uncredited)
Tiberio Mitri
Tiberio Mitri
Roman at Bath (uncredited)
Laurence Payne
Laurence Payn...
Joseph (uncredited)
Edwin Richfield
Edwin Richfie...
Supplier to Leper Colony (uncredited)
Aldo Silvani
Aldo Silvani
Man in Nazareth (uncredited)
Gianni Solaro
Gianni Solaro
Galley Officer (uncredited)
Pietro Tordi
Pietro Tordi
Pilate's Servant (uncredited)
Raimondo Van Riel
Raimondo Van...
Old Man (uncredited)
Nazzareno Zamperla
Nazzareno Zam...
Roman Soldier with a Bow on Galley (uncredited)
Write one

Sorry, no results found.