پرسی (1971)

در حادثه ای ادوین آنتونی خواجه میشود و مردی نیز کشته میشود. پزشکان با موفقیت آن عضوش را از مرد مرده به او پیوند میزنند، اما از بازگو کردن تمامی داستان مربوط به دارنده قبلی آن به وی خودداری میکنند. بنابراین ادوین شروع به تحقیق میکند که او را به همسر مرد مرده میرساند و ...

Directing:
  • Ralph Thomas

Stars:
Release Date: 1971-02-18
TMDb: 5/10
  • Country: GB
  • Language: English
  • Runtime: 103
Elke Sommer
Elke Sommer
Helga
Britt Ekland
Britt Ekland
Dorothy Chiltern-Barlow
Denholm Elliott
Denholm Ellio...
Emmanuel Whitbread
Hywel Bennett
Hywel Bennett
Edwin Anthony
Tracy Reed
Tracy Reed
Mrs Penney
Patrick Mower
Patrick Mower
James Vaile
Adrienne Posta
Adrienne Post...
Maggie Hyde
Julia Foster
Julia Foster
Marilyn
Sheila Steafel
Sheila Steafe...
Mrs Gold
Arthur English
Arthur Englis...
Pub Comic
Sue Lloyd
Sue Lloyd
Bernice
Denise Coffey
Denise Coffey
Operator
Margaretta Scott
Margaretta Sc...
Rita's Mother
Graham Crowden
Graham Crowde...
Alfred Spaulton
Tony Haygarth
Tony Haygarth
Purdey
George Best
George Best
Himself
Penny Brahms
Penny Brahms
Football Fan
Harry Fielder
Harry Fielder
Customer
T. P. McKenna
T. P. McKenna
Meet The People Compere
Write one

Sorry, no results found.