ارنست به کمپ می رود (1987)

یک گروه از نوجوانان مجرم برای تعطیلات به کمپ کیکاکی فرستاده شده اند.ارنست دست و پا چلفتی مسئول حفاظت از این بچه هاست در حالی که که حتی توانایی مراقبت از خود را هم ندارد …

Directing:
  • John R. Cherry III

Writing:
  • John R. Cherry III
  • Coke Sams

Stars:
Release Date: 1987-05-22
TMDb: 5.3/10
  • Country: US
  • Language: English
  • Runtime: 92
  • Budget: $3,000,000
  • Revenue: $23,509,382
John Vernon
John Vernon
Sherman Krader
Jim Varney
Jim Varney
Ernest P. Worrell
Gailard Sartain
Gailard Sarta...
Jake
Lyle Alzado
Lyle Alzado
Bronk Stinson (Foreman)
Iron Eyes Cody
Iron Eyes Cod...
Old Indian Chief
Patrick Day
Patrick Day
Bobby Wayne
Scott Menville
Scott Menvill...
Crutchfield
Jacob Vargas
Jacob Vargas
Bubba Vargas
Richard Speight Jr.
Richard Speig...
Brooks
Hugh Sinclair
Hugh Sinclair
Counselor Sparks
Jim Henson
Jim Henson
Miner
Write one

Sorry, no results found.