گزبو (1960)

الیوت نش ، نویسنده تلویزیون ، متخلف را زیر یک تخته سنگ جدید در حیاط خلوت خود دفن می کند. اما یک فرد عصبی نمی تواند جسد را در آنجا پنهان کند.

Directing:
  • George Marshall

Writing:
  • George Wells
  • Alec Coppel

Stars:
Release Date: 1960-01-15
TMDb: 7.4/10
  • Country: US
  • Language: English
  • Runtime: 100
Martin Landau
Martin Landau
The Duke
Debbie Reynolds
Debbie Reynol...
Nell Nash
Carl Reiner
Carl Reiner
Harlow Edison
Glenn Ford
Glenn Ford
Elliott Nash
Bert Freed
Bert Freed
Lt. Jenkins
John McGiver
John McGiver
Sam Thorpe
Mabel Albertson
Mabel Alberts...
Mrs. Chandler
Doro Merande
Doro Merande
Matilda
Jon Lormer
Jon Lormer
Dr. Weiner
Write one

Sorry, no results found.