ماه کاغذی (1973)

«اَدی» نه ساله است و مادر خود را از دست داده و به جز خاله‌اش کسی را ندارد که از او مراقبت کند. او در مراسم تدفین مادرش، با مرد شیادی به نام «موز» آشنا می‌شود که یکی از دوستان قدیمی مادرش است و برای رفتن به خانه‌ی خاله‌اش در «میزوری» با او همسفر می‌شود.

Directing:
  • Peter Bogdanovich

Writing:
  • Alvin Sargent
  • Joe David Brown

Stars:
Release Date: 1973-05-09
TMDb: 7.9/10
  • Country: US
  • Language: English
  • Runtime: 102
  • Budget: $2,500,000
  • Revenue: $30,900,000
Tatum O'Neal
Tatum O'Neal
Addie Loggins
John Hillerman
John Hillerma...
Deputy Hardin / Jess Hardin
Ryan O'Neal
Ryan O'Neal
Moses Pray
Madeline Kahn
Madeline Kahn
Trixie Delight
P.J. Johnson
P.J. Johnson
Imogene
Jessie Lee Fulton
Jessie Lee Fu...
Miss Ollie
Noble Willingham
Noble Willing...
Mr. Robertson
Randy Quaid
Randy Quaid
Leroy
Burton Gilliam
Burton Gillia...
Floyd (Desk Clerk)
Hugh Gillin
Hugh Gillin
2nd Deputy
Art Ellison
Art Ellison
Silver Mine Gentleman
Write one

Sorry, no results found.