رنگو (2011)

مارمولکی به‌طور اتفاقی از یک اتومبیل به درون صحرایی خشک و بی‌آب و علف پرت می‌شود. او با راهنمایی یک آرمادیلو خردمند به شهر کوچکی می‌رسد که مردم آن در خشکی و بی آبی به سر می‌برند. رنگو با داستان‌های خیالی که برای مردم شهر تعریف می‌کند و...

Directing:
  • Gore Verbinski

Writing:
  • John Logan
  • Gore Verbinski
  • James Ward Byrkit

Stars:
Release Date: 2011-03-02
Metacritic: 7.6/10
TMDb: 6.7/10
  • Country: US
  • Language: English
  • Runtime: 107
  • Budget: $135,000,000
  • Revenue: $245,724,603
Harry Dean Stanton
Harry Dean St...
Balthazar (voice)
Stephen Root
Stephen Root
Doc / Merrimack / Mr. Snuggles (voice)
Alfred Molina
Alfred Molina
Roadkill (Voice)
Johnny Depp
Johnny Depp
Rango (voice)
Abigail Breslin
Abigail Bresl...
Priscilla (Voice)
Ray Winstone
Ray Winstone
Bad Bill (voice)
Claudia Black
Claudia Black
Angelique (voice)
Ned Beatty
Ned Beatty
Tortoise John (voice)
Isla Fisher
Isla Fisher
Beans (Voice)
Bill Nighy
Bill Nighy
Rattlesnake Jake (voice)
Timothy Olyphant
Timothy Olyph...
The Spirit of the West (voice)
Ian Abercrombie
Ian Abercromb...
Ambrose (voice)
Gil Birmingham
Gil Birmingha...
Wounded Bird (voice)
James Ward Byrkit
James Ward By...
Waffles / Gordy / Papa Joad / Cousin Murt / Curlie / Knife Attacker / Rodent Kid (voice)
Keith Campbell
Keith Campbel...
Sod Buster (voice)
Beth Grant
Beth Grant
Bonnie (voice)
Patrika Darbo
Patrika Darbo
Delilah / Maybelle (voice)
George DelHoyo
George DelHoy...
Señor Flan - Mariachi Accordion (voice)
Maile Flanagan
Maile Flanaga...
Lucky (voice)
Charles Fleischer
Charles Fleis...
Elbows (voice)
Ryan Hurst
Ryan Hurst
Jedidiah (voice)
Vincent Kartheiser
Vincent Karth...
Ezekiel / Lasso Rodent (voice)
Hemky Madera
Hemky Madera
Chorizo (voice)
Alex Manugian
Alex Manugian
Spoons (voice)
Joe Nunez
Joe Nunez
Rock-Eye (voice)
Christopher L. Parson
Christopher L...
Hazel Moats / Kinski / Stump / Clinker / Lenny / Boseefus /Dirt Kid (voice)
Lew Temple
Lew Temple
Furgus / Hitch (voice)
Alanna Ubach
Alanna Ubach
Boo / Cletus / Fresca / Miss Daisy (voice)
Gore Verbinski
Gore Verbinsk...
Sergeant Turley / Crevice / Slim / Lupe - Mariachi Violin(voice)
Kym Whitley
Kym Whitley
Melonee (voice)
Write one

Sorry, no results found.