زین های سوزان (1974)

"هدلی لمر" مردی فاسد با ارتباطات سیاسی،افراد خود را به شهری که در مسیر راه آهن است می فرستد تا آنجا را غیرقابل سکونت کنند.وقتی کلانتر کشته می شود مردم شهر از فرماندار تقاضای یک کلانتر جدید را می کنند و...

Directing:
  • Mel Brooks

Writing:
  • Norman Steinberg
  • Andrew Bergman
  • Alan Uger

Stars:
Release Date: 1974-02-07
TMDb: 7.3/10
  • Country: US
  • Language: Deutsch | English
  • Runtime: 93
  • Budget: $2,600,000
  • Revenue: $119,601,481
Cleavon Little
Cleavon Littl...
Sheriff Bart
Mel Brooks
Mel Brooks
Gov. William J. Le Petomane / Indian Chief
George Furth
George Furth
Van Johnson
Slim Pickens
Slim Pickens
Taggart
Dom DeLuise
Dom DeLuise
Buddy Bizarre
Gene Wilder
Gene Wilder
Jim, aka "The Waco Kid"
Alex Karras
Alex Karras
Mongo
John Hillerman
John Hillerma...
Howard Johnson
Madeline Kahn
Madeline Kahn
Lili Von Shtüpp, the Teutonic Titwillow
Harvey Korman
Harvey Korman
Hedley Lamarr
Burton Gilliam
Burton Gillia...
Lyle
David Huddleston
David Huddles...
Olson Johnson
Liam Dunn
Liam Dunn
Rev. Johnson
Carol Arthur
Carol Arthur
Harriett Johnson
Richard Collier
Richard Colli...
Dr. Sam Johnson
Don Megowan
Don Megowan
Gum Chewer
Count Basie
Count Basie
Himself
Karl Lukas
Karl Lukas
Cutthroat #1
Jack Starrett
Jack Starrett
Gabby Johnson
Anne Bancroft
Anne Bancroft
Churchgoer
Ralph Manza
Ralph Manza
Man in Commissary Playing Hitler (uncredited)
Write one

Sorry, no results found.