تام و جری: در لوبیای سحرآمیز (2013)

در این قسمت تام و جری دوستان وفادار جک هستند. حالا دیگر جک با کمک لوبیاهای سحرآمیزش صاحب پارک تفریحی بزرگی شده و…

Directing:
  • Spike Brandt
  • Tony Cervone

Writing:
  • Paul Dini

Stars:
Release Date: 2013-08-04
TMDb: 5.7/10
  • Country: US
  • Language: English
  • Runtime: 66
Grey DeLisle
Grey DeLisle
Mrs. Bradley/Red Fairy
Thomas F. Wilson
Thomas F. Wil...
Mr. Bradley / Ginormous
Paul Reubens
Paul Reubens
Screwy Squirrel
Garrison Keillor
Garrison Keil...
Farmer O'Dell/Narrator
Jacob Bertrand
Jacob Bertran...
Jack
Grey Griffin
Grey Griffin
Unknown
Phil LaMarr
Phil LaMarr
Spike
John DiMaggio
John DiMaggio
Meathead
Kath Soucie
Kath Soucie
Tuffy
Joe Alaskey
Joe Alaskey
King Droopy
Richard McGonagle
Richard McGon...
Barney Bear
Write one

Sorry, no results found.