سیارک تاریک (2015)

یک طوفان مرگبار از شهاب سنگ ها از آسمان بر روی شهر می ریزد و خسارات زیادی به مردم وارد می کند اما یک فیزیکدان به نام توماس معتقد است هنوز…

Directing:
  • Jason Bourque

Writing:
  • Daniel Winters

Stars:
Release Date: 2015-09-19
TMDb: 5.2/10
  • Country: CA
  • Language: English
  • Runtime: 90
Robin Dunne
Robin Dunne
Bill
Mark Lutz
Mark Lutz
Steve
Anna Van Hooft
Anna Van Hoof...
Sandra
Emilie Ullerup
Emilie Ulleru...
Maggie
Lochlyn Munro
Lochlyn Munro
Phil Barker
Viv Leacock
Viv Leacock
Agent Douglas
Sharon Taylor
Sharon Taylor
Agent Jenkins
Gary Jones
Gary Jones
Walter
Farrah Aviva
Farrah Aviva
Roberta
Write one

Sorry, no results found.