سیارک تاریک (2015)

یک طوفان مرگبار از شهاب سنگ ها از آسمان بر روی شهر می ریزد و خسارات زیادی به مردم وارد می کند اما یک فیزیکدان به نام توماس معتقد است هنوز…

Directing:
  • Jason Bourque

Writing:
  • Daniel Winters

Stars:
Release Date: 2015-09-19
TMDb: 6.2/10
  • Country: CA
  • Language: English
  • Runtime: 90
Write one

Sorry, no results found.