شمال از شمال غربی (1959)

راجر تورنهیل (گرانت) مدیر تبلیغاتی موفق اما خودخواه، روزی با مأموری مخفی بهنام «جرج کاپلان» اشتباه گرفته میشود. اشتباهی که منجر به کشانده شدنش به دنیائی از مخاطرات و دسیسه ها شده و او را وا میدارد برای حفظ جان خود ـ در حالی که به پلیس هم نمیتواند متوسل شود ـ تمام کشور را زیر پا بگذارد. در طول این مسیر رهآورد او عشقی تازه به زنی به نام «ایوکندال» (سینت) است.

Directing:
  • Alfred Hitchcock

Writing:
  • Ernest Lehman

Stars:
Release Date: 1959-07-08
TMDb: 8/10
  • Country: US
  • Language: English
  • Runtime: 136
  • Budget: $4,000,000
  • Revenue: $13,275,000
Eva Marie Saint
Eva Marie Sai...
Eve Kendall
Martin Landau
Martin Landau
Leonard
Bess Flowers
Bess Flowers
Plaza Hotel lounge patron (uncredited)
Malcolm Atterbury
Malcolm Atter...
Man at Prairie Crossing (uncredited)
James Mason
James Mason
Phillip Vandamm
Alfred Hitchcock
Alfred Hitchc...
Man Who Misses Bus
Carleton Young
Carleton Youn...
Fanning Nelson (uncredited)
Frank Wilcox
Frank Wilcox
Herman Weitner (uncredited)
Ned Glass
Ned Glass
Ticket seller (uncredited)
Cary Grant
Cary Grant
Roger O. Thornhill
Jessie Royce Landis
Jessie Royce...
Clara Thornhill
Philip Coolidge
Philip Coolid...
Dr. Cross
Doreen Lang
Doreen Lang
Maggie - Thornhill's Secretary (uncredited)
Josephine Hutchinson
Josephine Hut...
Vandamm's Sister aka Mrs. Townsend
Leo G. Carroll
Leo G. Carrol...
The Professor
Philip Ober
Philip Ober
Lester Townsend
Adam Williams
Adam Williams
Valerian
Edward Platt
Edward Platt
Victor Larrabee
Les Tremayne
Les Tremayne
Auctioneer
Edward Binns
Edward Binns
Captain Junket
Maudie Prickett
Maudie Pricke...
Hotel maid Elsie (uncredited)
Tol Avery
Tol Avery
State Police Detective (uncredited)
Baynes Barron
Baynes Barron
Taxi Driver #2 (uncredited)
John Beradino
John Beradino
Sergeant Emile Klinger (uncredited)
Steve Carruthers
Steve Carruth...
Man at Auction (uncredited)
Walter Coy
Walter Coy
U.S. Intelligence Agency Official (uncredited)
Lawrence Dobkin
Lawrence Dobk...
U.S. Intelligence Agency Official (uncredited)
Jesslyn Fax
Jesslyn Fax
Minor Role (uncredited)
Adolph Faylauer
Adolph Faylau...
Bald Bidder (uncredited)
Sally Fraser
Sally Fraser
Second United Nations Receptionist (uncredited)
Stuart Hall
Stuart Hall
Train Passenger (uncredited)
Stuart Holmes
Stuart Holmes
Hotel Lounge Patron (uncredited)
Eugene Jackson
Eugene Jackso...
Security Guard at Auction (uncredited)
Kenner G. Kemp
Kenner G. Kem...
Man Leaving Office Building (uncredited)
Madge Kennedy
Madge Kennedy
Mrs. Finlay (uncredited)
Colin Kenny
Colin Kenny
Man at Auction (uncredited)
Carl M. Leviness
Carl M. Levin...
Man at United Nations Building (uncredited)
Alexander Lockwood
Alexander Loc...
Judge Anson B. Flynn (uncredited)
Frank Marlowe
Frank Marlowe
Taxi Driver (uncredited)
Howard Negley
Howard Negley
Conductor on Twentieth Century, Ltd. (uncredited)
Monty O'Grady
Monty O'Grady
Man at United Nations Building (uncredited)
Jeffrey Sayre
Jeffrey Sayre
Hotel Lounge Patron / Man at Mt. Rushmore Cafeteria (uncredited)
Scott Seaton
Scott Seaton
Man at Auction (uncredited)
Robert Shayne
Robert Shayne
Larry Wade (uncredited)
Jeremy Slate
Jeremy Slate
Policeman at Grand Central Station (uncredited)
Helen Spring
Helen Spring
Bidder (uncredited)
Harvey Stephens
Harvey Stephe...
Stockbroker (uncredited)
Harry Strang
Harry Strang
Assistant Conductor (uncredited)
Arthur Tovey
Arthur Tovey
Man at Auction (uncredited)
Bert Stevens
Bert Stevens
Man at United Nations Building (uncredited)
Cosmo Sardo
Cosmo Sardo
Worker (uncredited)
Robert B. Williams
Robert B. Wil...
Patrolman Waggoner (uncredited)
Write one

Sorry, no results found.