باشگاه مشت زنی (1999)

«راوی» (نورتن)، جوانی پریشان حال پی می برد که به کمک مشت بازی با دست های برهنه، بیش از هر زمان دیگری احساس زنده بودن می کند. او و «تایلر دردن» (پیت) که به دوستانی صمیمی تبدیل شده اند، هفته ای یک بار با هم ملاقات می کنند تا با هم مشت بازی کنند. در حالی که افراد دیگری هم به باشگاه شان می پیوندند، محفل شان به رغم آن که رازی است بین شرکت کننده هایش، شهرت و محبوبیت یک باشگاه زیرزمینی را پیدا می کند.

Directing:
  • David Fincher

Writing:
  • Jim Uhls
  • Chuck Palahniuk
  • Collin Grant

Stars:
Release Date: 1999-10-15
Metacritic: 9.0/10
TMDb: 8.4/10
  • Country: DE, US
  • Language: English
  • Runtime: 139
  • Budget: $63,000,000
  • Revenue: $100,853,753
Edward Norton
Edward Norton
The Narrator
Brad Pitt
Brad Pitt
Tyler Durden
Helena Bonham Carter
Helena Bonham...
Marla Singer
Meat Loaf
Meat Loaf
Robert "Bob" Paulson
Jared Leto
Jared Leto
Angel Face
Zach Grenier
Zach Grenier
Richard Chesler
Holt McCallany
Holt McCallan...
The Mechanic
Eion Bailey
Eion Bailey
Ricky
Richmond Arquette
Richmond Arqu...
Intern
David Andrews
David Andrews
Thomas
Christina Cabot
Christina Cab...
Group Leader
Tim De Zarn
Tim De Zarn
Inspector Bird
Ezra Buzzington
Ezra Buzzingt...
Inspector Dent
Bob Stephenson
Bob Stephenso...
Airport Security Officer
David Lee Smith
David Lee Smi...
Walter
Thom Gossom Jr.
Thom Gossom J...
Detective Stern
Carl Ciarfalio
Carl Ciarfali...
Lou's Body Guard
Mark Fite
Mark Fite
Second Man at Auto Shop
Matt Winston
Matt Winston
Seminary Student
Lauren Sánchez
Lauren Sánche...
Channel 4 Reporter
Christopher John Fields
Christopher J...
Proprietor of Dry Cleaners
Michael Shamus Wiles
Michael Shamu...
Bartender in Halo
Tim DeZarn
Tim DeZarn
Inspector Bird
Eugenie Bondurant
Eugenie Bondu...
Weeping Woman
Sydney 'Big Dawg' Colston
Sydney 'Big D...
Speaker
Rachel Singer
Rachel Singer
Chloe
Joel Bissonnette
Joel Bissonne...
Food Court Maître D'
Owen Masterson
Owen Masterso...
Airport Valet
Leonard Termo
Leonard Termo
Desk Sergeant
Greg Bronson
Greg Bronson
Fight Spectator (uncredited)
Paul Dillon
Paul Dillon
Irvin (uncredited)
Phil Hawn
Phil Hawn
Banquet Guest (uncredited)
Bruce Holman
Bruce Holman
Waiter in Bridgeworth Suites Corporate Video (uncredited)
Marcio Rosario
Marcio Rosari...
Fighter (uncredited)
Brian Tochi
Brian Tochi
Fight Bully (uncredited)
Summer Moore
Summer Moore
Marla's Neighbor (uncredited)
Sydney
Sydney "Big D...
Speaker
Write one

Sorry, no results found.