هفت زیرین (2012)

یک گروه هفت نفره به طرز عجیبی در خانه ای دور افتاده در جنگل محبوس می شوند . آنان یک به یک کشته می شوند و سرانجام مشخص می شود راز این حوادث در ماجرای قتلهایی بوده که در صد سال قبل در این خانه را داده است.

Directing:
  • Kevin Carraway

Writing:
  • Kevin Carraway
  • Lawrence Sara

Stars:
Release Date: 2012-04-16
TMDb: 3.3/10
  • Country: US
  • Language: English
  • Runtime: 90
  • Budget: $6,000,000
Write one

Sorry, no results found.